Zakládací listitna listina

Čl. 1.
Název a sídlo nadačního fondu

 1. Název nadačního fondu je: Nadační fond Urban
 2. Sídlo nadačního fondu je: Úblo 7, Brumovice
  Čl. 2
  Zřizovatel
 3. Zřizovatelem je Ing. Jiří Urban, Mírová 29 Opava
  Čl. 3
  Účel zřízení nadačního fondu
 4. Účelem fondu je sdružovat majetek zakladatele a dárců a poskytovat pomoc lidem v nouzi.
  Čl. 4
  Výše majetkového vkladu zřizovatele
 5. Zřizovatel vkládá do nadačního fondu majetkový vklad ve formě peněžitého vkladu ve výši
  5.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých)
  Čl. 5
  Správa majetkového vkladu
 6. Majetkový vklad do vzniku nadačního fondu bude spravovat zřizovatel .
  Správní rada
 7. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která má tři členy. Spravuje majetek
  nadačního fondu, řídí činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech věcech v jeho
  záležitostech, zejména rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků.
 8. Prvními členy správní rady zřizovatel jmenuje:
 • Ing. Jitka Kulhánková, MBA nar. 3. 11. 1974, bytem Voskovcova 1130/34,
  Hlubočepy, Praha 5, PSČ 152 00
 • Zdeněk Fekar, nar. 28. 11. 1967, bytem Rečkova 1711/7, Praha 3, PSČ 130 00
 • Bc. Eva Vrzalová, 5. 7. 1973, bytem K Babě 23, Brno, PSČ 621 00
  2
 1. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovná volba člena správní rady je možná.
 2. Správní rada je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady.
  Správní rada rozhoduje na základě hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu
  nadpoloviční většiny všech členů správní rady.
 3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
 4. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
 • Vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách
 • Schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny
 • Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního
  fondu
 • Rozhodovat o sloučení nadačního fondu
 • Jmenovat likvidátora nadačního fondu v případech stanovených zákonem
 • Volit nové členy správní rady, revizora
 • Rozhodovat o odvolání člena správní rady
 • Z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu
 • Rozhodovat o půjčkách a úvěrech pro nadační fond
 • Dále o všech věcech svěřených jí zákonem
  Čl. 7
  Jednání jménem nadačního fondu
 1. Jménem nadačního fondu jednají vždy dva členové správní rady společně.
  Čl. 8
  Revizor
 2. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
 3. Prvního revizora jmenuje zřizovatel
 4. Revizor se účastní zasedání správní rady nadačního fondu
 5. Revizor zejména:
 • kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
  účetnictví vedeném nadačním fondem
 • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
 • dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a se svým
  statutem
 • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstraňování
 • nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
  činnosti
 1. Funkční období revizora včetně prvního revizora je tříleté. Opakované jmenování revizorem
  se nevylučuje.
 2. Prvním revizorem nadačního fondu je Pavel Sikora, r.č. 710914/4933, nar. 14. 9. 1971,
  bytem Jana Hroudy 406, Poříčany, PSČ 289 14
  Čl. 9
  Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu
 3. Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu související se správou nadačního fondu
  stanoví statut nadačního fondu.
  3
  Čl. 10
  Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
 4. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popř. okruh osob, kterým je lze
  poskytnout, stanoví statut nadačního fondu.
  Čl. 11
  Statut nadačního fondu
 5. Statut nadačního fondu upravuje postup pro jednání orgánů nadačního fondu, podmínky
  pro poskytování nadačních příspěvků, jakož i další otázky stanovené zákonem č.
  82/2012Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Statut nadačního fondu bude přijat do 90-
  ti dnů ode dne vzniku nadačního fondu.
Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: